Náramky proti 5G sľubovali ochranu proti žiareniu. Sú rádioaktívne

Galéria hoaxov