Kto sme?

Formujeme našu budúcnosť

Niečo málo o nás

Kto sme?

“Never všetkému, čo je na webe (Iniciatíva neformálneho vzdelávania študentov v oblasti občianskej gramotnosti)”, je projekt občianskeho združenia EQL. Spájame ľudí, aby sme pomohli k lepšiemu životu na Slovensku. Sledujeme dianie v regióne a vypracovávame projekty z oblasti životného prostredia, sociálnej problematiky s dôrazom na mládež. Aktívne tak formujeme našu budúcnosť.

Dospievajúci mladý človek hľadá samého seba, formuje sa jeho vlastná identita. Médiá sa stali súčasťou života človeka. Dokážu vplývať na celú spoločnosť, formovať ich postoje, názory, úsudky aj hodnotenia reality. Nie všetky informácie, ktoré prijímame sú pravdivé. Je veľmi ľahké uveriť “dobre vyzerajúcej” lži, čo dnes využívajú rôzne webové stránky, dokonca aj niektoré politické strany. 

Preto sme sa rozhodli vytvoriť projekt na zvýšenie občianskej a mediálnej gramotnosti mladých ľudí. Zámerom projektu je atraktívnou formou pripraviť žiakov a študentov na aktívne zapojenie sa do verejnej politiky, overovanie faktov v médiách, triedenie dezinformácií a konšpirácií na internete.

Cieľom nie je určovať, čo by mali mladí ľudia sledovať, čítať a uznávať. Ale vďaka projektu si osvoja schopnosti orientovať sa v rôznych médiách, budú vedieť vyhľadávať, analyzovať a overovať získané informácie, aby sa z nich nestali len pasívni prijímatelia informácií. Získanie určitého mediálneho vzdelania a občianskej gramotnosti získa jedinec viac rozhľadu a posilní kritické myslenie. Tieto schopnosti a zručnosti si ľudia osvoja hlavne počas dospievania.

abraham lincoln-citáty-nepravdivé citáty-hoax-dezinformácia

"Najväčší problém s citátmi na internete je ten, že si ťažko overíte ich pravosť."

- Abraham Lincoln
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Hlavní partneri projektu