EQL pripravuje učebnice pre žiakov a študentov zamerané na dezinformácie

Učebnice s pracovným zošitom poslúžia žiakom a študentom pre lepšie orientovanie sa v dezinformáciách. Občianske združenie EQL v rámci projektu “Never všetkému čo je na webe” vypracuje učebné pomôcky pre žiakov a študentov, ktoré budú zamerané na dezinformácie. Učebné materiály budú určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl a pre študentov stredných škôl. Žiaci a…

Read More

17. januára 2022 | by

Žiaci a študenti sa učia bojovať proti dezinformáciám vďaka projektu Never všetkému, čo je na webe

Občianske združenie EQL s projektom “Never všetkému čo je na webe,” učí žiakov a študentov, ako si majú overiť informácie a ako majú rozlišovať medzi serióznym a dezinformačným médiom. Lučenec (6. 10. 2021) – Občianske združenie EQL uskutočňuje roadshow na základných a stredných školách a v centrách voľného času v rámci projektu “Never všetkému, čo…

Read More

6. októbra 2021 | by

Vyhodnotenie analýzy súčasného stavu mediálnej vzdelanosti vybraných cieľových skupín

V rámci projektu “Never všetkému čo je na webe” sa uskutočnila kvantitatívna a kvalitatívna analýza stavu o občianskej a informačnej gramotnosti žiakov, študentov a učiteľov na vybraných školách Banskobystrického kraja. Cieľom analýzy bolo získať detailný prehľad o aktuálnom stave poznatkovej základne cieľových skupín v oblasti dezinformácií, resp. nepravdivých správ, vrátane preskúmania ich postojov a názorov na danú problematiku a s ňou…

Read More

2. apríla 2020 | by

Európska únia bojuje proti dezinformáciám vďaka projektu “Never všetkému, čo je na webe”

V rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) podporil Európsky sociálny fond projekt “Never všetkému, čo je na webe”, ktorý zvýši občiansku gramotnosť mládeže. LUČENEC (2.5.2019) – Občianske združenie EQUILIBRIUM EU, získalo nenávratný finančný príspevok z Európskej Únie, s kódom žiadosti NFP314010Q480. Projekt “Never všetkému, čo je na webe”, sa zameriava na zvýšenie občianskej…

Read More

15. novembra 2019 | by