Vyhodnotenie analýzy súčasného stavu mediálnej vzdelanosti vybraných cieľových skupín

V rámci projektu “Never všetkému čo je na webe” sa uskutočnila kvantitatívna a kvalitatívna analýza stavu o občianskej a informačnej gramotnosti žiakov, študentov a učiteľov na vybraných školách Banskobystrického kraja. Cieľom analýzy bolo získať detailný prehľad o aktuálnom stave poznatkovej základne cieľových skupín v oblasti dezinformácií, resp. nepravdivých správ, vrátane preskúmania ich postojov a názorov na danú problematiku a s ňou…

Read More

2. apríla 2020 | by

Európska únia bojuje proti dezinformáciám vďaka projektu “Never všetkému, čo je na webe”

V rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) podporil Európsky sociálny fond projekt “Never všetkému, čo je na webe”, ktorý zvýši občiansku gramotnosť mládeže. LUČENEC (2.5.2019) – Občianske združenie EQUILIBRIUM EU, získalo nenávratný finančný príspevok z Európskej Únie, s kódom žiadosti NFP314010Q480. Projekt “Never všetkému, čo je na webe”, sa zameriava na zvýšenie občianskej…

Read More

15. novembra 2019 | by