Si odolný voči dezinformáciám?

Kto sme?

“Never všetkému, čo je na webe” je projekt občianskeho združenia EQL. Projekt je zameraný na zvýšenie občianskej a mediálnej gramotnosti mladých ľudí. Atraktívnou formou pripravujeme žiakov a študentov na zapojenie sa do verejnej politiky, overovanie faktov v médiách, triedenie dezinformácií a konšpirácií na internete.

Čomu sa venujeme?

Naším cieľom nie je určovať, čo majú ľudia sledovať a uznávať. Náš tím tvoria odborníci a novinári s dlhoročnou praxou, ktorí dokážu vysvetliť princíp fungovania médií, ako aj princíp tvorby správ pre spravodajstvo. Žiaci a študenti sa počas série prednášok a praktických cvičení naučia „prijímať“ správy – a tie si následne overiť a selektovať. Médiá dokážu vplývať na celú spoločnosť a formovať ich postoje, názory, úsudky aj hodnotenia reality. Preto je veľmi dôležité vedieť získané informácie overiť.

Lekcie

Dokážete rozpoznať pravdivú správu od vymyslenej? Pripravili sme si pre vás online lekcie, kde sa môžete naučiť, ako nenaletieť dezinformáciám a hoaxom. Dozviete sa, aké praktiky využívajú konšpirátori, ale aj to, prečo sú dezinformácie nebezpečné. K mediálnemu vzdelaniu ponúkame výučbové kurzy, ktoré sú rozdelené do kategórií. V kategórii pre učiteľov základných, stredných škôl a pre masmédiá sa nachádzajú aj výukové materiály, ktoré môžu používať počas výučby mediálnej výchovy. Obsah kategórie pre žiakov a študentov je tvorený jednoduchšou a hravejšou formou, aby lekcie pochopili aj mladší žiaci. Posledná kategória je určená pre širokú verejnosť a nie je prispôsobená veku. 

Overinfo.sk v číslach

0 +
Školení
0 +
Študentov
0
Absolventov online lekcie
0 +
Návštevníkov webu